Pilates

PILATES je zázračný systém pohybů, které blahodárně působí jak na tělo, tak na duši. Aniž byste se fyzicky zcela vyčerpali, začnete si šetrným způsobem uvědomovat vlastní tělo, svou schopnost se graciézně pohybovat, zhodnotíte svůj vzhled z hlediska držení těla, což se pochopitelně odrazí i ve vašem suverénnějším vystupování a celkovém vnímání života.

Nezáleží na tom, zda jste v perfektní kondici a úplně fit, nebo jste se dosud nevěnovali žádnému sportu: určitě nebude dlouho trvat a pocítíte na sobě pozitivní změny. Tak neváhejte a začněte s cvičením – čím dříve to bude, tím rychleji uvidíte výsledky.

Pilatovo cvičení, nebo-li PILATES není vynález generace soudobých fitness center, ale tento systém vyvinul Joseph Hubert Pilates, který se narodil již v roce 1880. Pilates postupně vyvinul cvičební metodu, která byla založena především na precizních a kontrolovaných pohybech a kterou později charakterizoval pojmem „Contrology “, neboli kontrolore

V dnešní době cvičební metody obsahuje cca 500 cviků, které se stále doplňují v souladu s moderními lékařskými a fyziologickými poznatky lidského těla.

„Contrology“ sestává ze cviků, které je nutno provádět s plným soustředěním. Svaly se při nich procvičují stejnoměrně, dochází ke korekci vadného držení těla, zlepšuje se kondice, zvyšuje se sebeuvědomění si vlastního těla a osvěžuje se mysl. Kromě jednotlivých cviků proto Pilates formuloval šest důležitých a nezbytných zásad, jak by měly být cviky prováděny.

Všechny cíle cvičení v kostce:
Při pravidelném a správném Pilatově cvičení můžete počítat s následujícími výsledky:

 • Silný a stabilní střed těla
 • Pevné a štíhlé svalstvo
 • Méně problémů s držením těla
 • Půvabné pohyby
 • Lepší uvědomění si vlastního těla
 • Méně svalových křečí
 • Více vyrovnanosti
 • Zvýšení výkonnosti při jiných sportovních aktivitách

 

A nyní již můžeme začít a naše tělo nám jistě poděkuje tím, že nebude bolet, bude krásnější, pružnější a koncentrovanější. Zkrátka, můžeme začít.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šest principů
Pilatovy metody:

 • Plynulost pohybů
  Všechny cviky sestávají z vláčných pohybů. Vychutnejte si každý nepatrný detail jednotlivých cviků a všímejte si, jak jsou vaše pohyby díky tomu stále plynulejší a půvabnější. Rytmus podporuje ladnost a pohyblivost, a zlepšuje tak i způsob pohybu v běžném životě.

 • Střed těla
  Myslete na to, že každý pohyb těla by měl vycházet ze středu těla. Tento střed těla se v Pilatově metodě označuje jako „powerhouse“ a nachází se v oblasti pupku. Cviky se však nesoustřeďují jen na břišní svaly, nýbrž také na svalstvo zad a pánevního dna. Pouze optimální souhra uvedených svalů vám vytvoří silný a stabilní střed těla, který potřebujete pro správné držení těla a půvabné pohyby.

 • Dýchání
  Pilatova metoda posiluje jak plíce, tak svaly. Hluboký nádech podporuje okysličování krve. Důkladný výdech pomáhá při aktivaci hlubokého svalstva. Další klad: uvědomělé dýchání uvolňuje a vytváří vlastní rytmus, který vám pomůže při cvičení.

 • Kontrola
  Všechny pohyby musí probíhat vědomě a řízeně. Pokuste se je provádět se stejným ovládáním těla jako gymnasta nebo tanečník. Tímto způsobem se nejen intenzivně procvičíte tělo, ale zároveň je ochráníte před zraněním.

 • Přesnost
  Jeden jediný precizně provedený Pilatův pohyb přinese víc užitku než deset nedbale provedených cviků. Každý cvik se provádí jen párkrát – kvalita je důležitější než kvantita.

 • Koncentrace
  Zaměřte veškerou svou pozornost na správné provádění cviků. Uzavřete se sami do sebe a během cvičení zapomeňte na vnější svět. Po cvičení se pak budete cítit duševně svěží a uvolnění.